KRONIKA MIASTA ŁODZI

JUBILEUSZ 200 LECIA  ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO 1824 – 2024                                                                                                     Ukazała się kolejna Kronika Miasta Łodzi w całości poświęcona historii i jubileuszowi naszemu bractwu kurkowemu. Zawiera 160 stron w ładnym graficznym wydaniu . Papier albumowy , nakład 1000 egz.Podziękowania dla Mariusza Gossa – Redaktora Naczelnego KMŁ.U uroczystości jubileuszowe połączone z jubileuszowym turniejem strzeleckim planujemy w dniu 25 maja 2024 r.

 

 JUBILEUSZ 200 – LECIA UTWORZENIA I 30 – LECIA REAKTYWOWANIAŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO

ŁÓDŹ _ 25 MAJA 2024 .

Z wielką radością i satysfakcją informuję , że w roku bieżącym , Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe obchodzić będzie jubileusz 200 lecia swojej działalności , a także 30 lecie jego reaktywacji . Powstałe w dniu 7 czerwca 1824 roku jest jednym z najstarszych stowarzyszeń działających na terenie miasta. W dniu 3 listopada 1994 roku nastąpiła  reaktywacja działalności przez światłych mieszkańców miasta Łodzi !

Inauguracje jubileuszowe rozpoczniemy uroczystościami w dniu 25 maja / sobota / 2024 r. na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi , a zakończymy w karnawale 2025 roku XXVI Balem Królewskim.

Dewizy i cele bractwa :

„ Miłość Ojczyzny naszym prawem „ – sztandar

„ Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie „.

Od dnia 20.04.1995 roku , jako stowarzyszenie należymy do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej , w ramach organizacyjnych Okręgu Centralnego .

Od dnia 27.04.2011 – jesteśmy członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Łodzi.

Poprzez Zjednoczenie KBSRP należymy do Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Strzelców / EGS /. w którym jest zrzeszonych 28 federacji z Europy . Należy do niego 3 tys. stowarzyszeń i blisko milion strzelców wraz z rodzinami.

Indywidualni członkowie EGS – u mogą być przyjęci do Europejskiego Rycerstwa Świętego Sebastiana , który jest naszym patronem . Patronalne wspomnienie – 20 stycznia.

Podstawowe cele działalności :

– pielęgnowanie staropolskich i patriotycznych tradycji Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej ,

– rozwijanie sprawności strzeleckich / własna strzelnica i prowadzenie Sekcji Strzeleckiej /

– pielęgnowanie i upowszechnianie spuścizny kulturalnej Łodzi.

Sztandar został poświęcony i wręczony w dniu 17 maja 1997 r w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi.

Uroczystości oficjalne rozpoczniemy o godz. 12.00 w czasie której odbędzie się m.in. :

– salwa powitalna i przywitanie braci z bractw z kraju oraz  zaproszonych gości / UMŁ , Wojewody , Zarządu

   Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej oraz współpracujących organizacji /,

– odznaczenie sztandaru bractwa i braci odznaczeniami Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP,

– wspomnienie historyczne ,

– życzenia i gratulacje .

Od godz. 13.00 przeprowadzony zostanie turniej strzelecki o :

– tytuł Króla Okręgu Centralnego Zjednoczenia KBS RP.

– statuetkę Złotej Łódki Brackiej,

– tarczę Jubileuszową ŁTSBK,

– puchary Prezydenta Miasta Łodzi , Wojewody Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

Wcześniej o godz. 10.00 zostanie przeprowadzone strzelanie o tytuł Króla Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego .

Ukazała się nakładem Urzędu Miasta Łodzi , Kronika Miasta Łodzi w całości poświęcona historii naszego bractwa . Czasowo dostępna też w necie : https://bractwa.eu/historia/200-lecie-%C5%82ts-bk-w-%C5%82odzi.html

Informuję jednocześnie , że uchwałą Rady Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia 2024 roku , Łódzkie Bractwo Kurkowe zostało wyróżnione z okazji naszego jubileuszu i realizacji celów statutowych , najwyższym odznaczeniem miasta , Odznaką „ Za zasługi dla Miasta Łodzi „

Delegacja bractwa odbierze ja w dniu 17 maja / piątek / br. od Władz Miasta w ogrodach Pałacu Poznańskiego .

Więcej o nas na stronie :

www.bractwokurkowe-lodz.pl oraz FB https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz

W imieniu Rady Starszych Bractwa serdecznie zapraszam Państwa na nasze uroczystości jubileuszowe !-

Z brackimi pozdrowieniami 

br. generał Ignacy Ścibiorek

StarszyŁTSBK

 nadbry