600-lecia Łodzi

Medal 600 lecia Miasta Łodzi.
MEDAL 600 LAT ŁODZI EX NAVICULA NAVIS
WYRÓŻNIENIE ZA DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU ŁODZI PRZYZNANE Z OKAZJI 600 – LECIA MIASTA.
W dniu 11 września 2023 roku wyróżnieni zostaliśmy tym okolicznościowym medalem, wręczonym nam przez Hannę Zdanowską – Prezydenta Miasta Łodzi . Wśród wielu wyróżnionych , medale odebrali bracia Piotr Fryczka , Andrzej Kałuża i Ignacy Ścibiorek . Czeka na wręczenie br. Jarosław Wieczorek . Dziękujemy Kapitule za te wnioski uwzględniających naszą działalność zawodową i społeczną m.in. w Łódzkim Towarzystwie Strzeleckim Bractwie Kurkowym.
Były gratulacje i życzenia Prezydenta Miasta Łodzi , Tomasza Karauda – Przewodniczącego Kapituły i od Marcina Gołaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przesympatyczna atmosfera ,rozmowy , tort jubileuszowy , okolicznościowa muzyka , zdjęcia i wspomnienia.
Uroczystość odbywała się w Pałacu Poznańskiego w Sali Lustrzanej i Ogrodach , a wejście obowiązkowo po czerwonym dywanie.
Wiwat Miasto Łódź !!!
PS.
Łódzkie TS Bractwo Kurkowe obchodzić będzie w dniu 7 czerwca 2024 , jubileusz 200 lecia .
Celem działalności statutowej są dwie dewizy :
– ” Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie ”
– ” Miłość Ojczyzny naszym prawem ” , wyhaftowane na naszym brackim sztandarem !
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTS BK
Wiceprezes OC