RADA STZRSZYCH 2024 – UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 200 -LCIA BRACTWA – 25.05.2024.

Szanowni Panowie Bracia Rady Starszych !
Zapraszam Panów na planowe posiedzenie Rady Starszych w dniu 29 lutego / czwartek / 2024 r. godz. 15.00.
Proponowany porządek spotkania :
1. Uchwała o objęciu stanowiska Pisarza Bractwa .
2. Organizacja i przygotowanie do sprawozdawczego Zgromadzenia Bractwa – 23 marca / sobota / 2024.
3. Przygotowanie turnieju strzeleckiego i ” jajeczka ” brackiego – 23.03.2024.
4. Przygotowania organizacyjno – techniczne  do uroczystości jubileuszowych bractwa – 25.05.2024.
    Program , turniej jubileuszowy , książka , odznaczenia , kufle brackie , banery itp
5. Finanse bractwa oraz koszty stałe w roku bieżącym / m.in. czynsz dzierżawny , składki członkowskie Zjednoczenie ,
    PZSS i inne /.
6. Informacja balowa – wnioski .
7. Sprawy różne .
Proszę o ewentualne uwagi i uzupełnienia , –
                             
                                                                                                Z brackimi pozdrowieniami
                                                                                                 br. generał  Ignacy Ścibiorek
                                                                                                     Starszy  Ł.T.S.B.K 

Witam serdecznie Szanownych Braci.

 Chciałbym poinformować szanownych Braci że po przeprowadzeniu analizy organizacji balu Królewskiego doszedłem do wniosku po konsultacji z kilkoma Braćmi o nie organizowanie Balu. Powodem jest bardzo małe zaangażowanie Braci . Ażeby bal się odbył musi być co najmniej 140 osób. Wstępne rozeznanie daje 60-70 osób,   optymistycznie co powoduje nieopłacalność. Chętnych na Raut Bracki zapraszam Braci jako Król Kurkowy AD2023 do Klubu Garnizonowego w dniu 22-03-2024 , godz. spotkania 18.00 ,Koszt to 100zł od osoby. Zainteresowanych proszę o deklarację do dnia 1-03-2024 tel 608-400-385

Pozdrawiam serdecznie Edward Kulanty Król Kurkowy A.D.2023 

—————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Bracia – osobiście żałuję ,że po przerwie cowidowej , trudno nam zorganizować się w trudzie organizacyjnym balu. Ostatni w Pałacu w Niesięcinie odbył się w roku 2020. Były w Pałacu Poznańskiego , Rubinie i w innych miejscach , wszystkie ważne w Łodzi. . Więcej na naszej stronie : www.bractwokurkowe-lodz.pl  Ale i bractwo się zmieniło , wielu braci  pożegnaliśmy i sytuacja codzienna też jest inna. Sprawa do dalszych prac w tym zakresie przez Bractwo. Informuję , jednocześnie , że Rada Starszych zatwierdziła wzór kufli brackich na nasz jubileusz . –

brackimi pozdrowieniami – Ignacy Starszy Bractwa.

Rada Starszych , po przeprowadzonej analizie i dyskusji ,

-potwierdza organizację Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Bractwa w dniu 23 marca / sobota / 2024 roku , połączonego z Turniejem Wiosennym i Jajeczkiem Brackim . Szczegóły zostaną ustalone na następnym spotkaniu Rady Starszych.       

 – .Dokonano aktualizacji tematyki i autorstwa materiałów przygotowanych do Kroniki Miasta Łodzi wydawanej z okazji 200 lecia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego .

AGENDA – SPIS TREŚCI :

1. Rys historyczny / 1824 – 1939 / – Krzysztof Wożniak

2. Znani ludzie bractwa w historii – Ryszard Bonisławski

3. Reaktywacja bractwa i cele działalności – Ignacy Ścibiorek

4. Działalność patriotyczna i kulturalna – Ignacy Ścibiorek

5. Królowie Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego / 1994 – 2023 /

– Ryszard Dobiński , Ignacy Ścibiorek

6. Broń bracka – Piotr Fryczka

7. Mundury i kontusze brackie – Jarosław Wieczorek

8. Bale Królewskie – Andrzej Sylwestrzak

9, Turnieje strzeleckie w Polsce i Europie – Robert Gajewski

10 Strzelectwo brackie / Sekcja Strzelecka ,

ZKBSRP , PZSS , strzelnica / – Andrzej Mariański

11. Ceremoniał bracki – Jarosław Filipiak

12. Europejska Wspólnota Strzelców Historycznych EGS – Ignacy Ścibiorek

Koordynator prac i konsultacja materiałów redakcyjnych – Ryszard Bonisławski