Król ŁTSBK

JUBILEUSZ 195 – ZAŁOŻENIA I 25 – REAKTYWACJI
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO
– ŁÓDŹ 25.05.2019.

W dniu 25 maja 2019 r Łódzkie TS Bractwo Kurkowe obchodziło jubileusz założenia i reaktywacji swojej działalności , połączonego z okolicznościowymi turniejami strzeleckimi o tytuł królów Łódzkiego Bractwa Kurkowego .
Po zaciętej walce w 189 strzale ,XXV Królem Bractwa został br. Włodzimierz Tłokiński ,
a Wicekrólami bracia Bronisław Kałużny i Jarosław Gosławski .
Wiwat Królowie !
Z brackimi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK