25 – lecie ŁTSBK

Propozycja
Jubileusz 25 – lecia reaktywowania i 195 – lecia założenia Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego .
Łódź ul. Konstantynowska 1 – 25 maja / sobota / 2019 r.

Godz. 10.00 – 11.00 Turniej strzelecki o tytuł Króla Łódzkiego Bractwa Kurkowego
11.15 – 11.45 Przyjęcie delegacji Okręgu Centralnego ZKBSRP i zaproszonych gości.
12.00 – 12.50 Część oficjalna :
– Salwa armatnia
– hymn ,
– odznaczenia ,
– przemówienia i życzenia
13.00 – 13.40 Turniej strzelecki o tytuł Króla Okręgu Centralnego ZKBSRP
13.40 – 14.00 Turniej VIP – owski o tarczę ŁTSBK .
14.00 – 14.20 Intronizacja królewska ŁTSBK i OC ZKBSRP oraz Tarcza VIP.
14.30 – 17.00 Turniej strzelecki o :
– Tarczę Jubileuszową Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego
– Tarcza Prezydenta Aleksandra Rżewskiego b. Łódzkiego Króla Kurkowego
– Puchar Prezydenta Miasta Łodzi
– Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego
– Puchar Wojewody Łódzkiego.
Dla młodzieży i dzieci zawody z broni pneumatycznej.
17.00 – 17.30 Wręczenie tarcz i pucharów oraz dyplomów dla zwycięzców w/w turniejów.
17.30 – 20.00 Raut bracki .

Program jubileuszu zostanie zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu Rady Starszych . Proszę o ewentualne uwagi i swoje propozycje .

Terminarz prac i harmonogram przygotowań do jubileuszu zostanie ustalony na posiedzeniu Rady Starszych w dniu 28 marca br.-

Z brackimi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK