2021 Okręg Centralny

zanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci 
Bractw Okręgu Centralnego Zjednoczenia KBS RP !

W imieniu Prezesa OC i własnym , witamy i pozdrawiamy nasze bractwa w Nowym 2021 Roku . Życzymy Wam bezwirusowego zdrowia i powrotu do normalności . Mamy nadzieję , że rok bieżący pozwoli nam na pełniejszą realizację naszych zadań statutowych .
Stan organizacyjny naszego okręgu powiększył się o kolejne bractwo : Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu i obecnie działa nas już trzynaście w strukturze OC ZKBSRP  ! 
Dla przypomnienia w roku 1995 okręg nasz utworzyły 4 bractwa .

Pozwalam sobie przesłać zaktualizowany na dzień 10.12.2020 ,wykaz kontaktów poczty e-mail ,  obejmujący wszystkie bractwa okręgu . Przy ew. zmianach proszę o zwrotną informację . 
Adres e-mail Okręgu Centralnego ZKBSRP : zarzad.oc.zkbs@wp.pl . Odbierają bracia : Jan Klauza – Prezes , Ignacy Ścibiorek – Wiceprezes , Robert Gajewski – Strzelmistrz .
Zarząd OC w głosowaniu zaocznym ,podjął uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2021 roku br. Roberta Gajewskiego na stanowisko Strzelmistrza Okręgu Centralnego ZKBSRP /tel.695 266 444 /. Serdeczne gratulacje !
Rada Starszych Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego – gospodarz turnieju , w związku z rządowymi ograniczeniami , przesunęła termin Turnieju o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa OC z dnia 23 stycznia na dzień 27 lutego 2021 r. Termin ten będzie potwierdzony lub też skorygowany- liczymy ,że będzie to okazja do wspólnego spotkania delegacji wszystkich naszych bractw . Zapraszamy . –

Z brackimi pozdrowieniami
Starszy ŁTSBK
br. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes Okręgu Centralnego ZKBS RP

Z NOWYM ROKIEM – BRACKIM KROKIEM !
Stary Rok odchodzi
Mrozem nas nie chłodzi
Miał swe troski i radość
W naszym życiu przecież gościł
Bezpowrotnie już nam mija
Otwierajmy więc drzwi nasze
Bo nadchodzące lepsze czasy
A Szampany już strzelają
Nowy Rok rozpoczynają
Wiec spieszymy z życzeniami
Niechaj szczęście będzie z Wami
Zdrowie niechaj dopisuje
No i forsy nie brakuje.
Niech marzenia się spełniają
A wszystkie dni w 2021 roku
Radośnie , w brackiej przyjaźni ,mijają !

BRACTWA KURKOWE OKRĘGU CENTRALNEGO
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACT STRZELECKICH RP

Kontakty e-maill – stan na dzień 10. 12 . 2020
Poczta Okręgu Centralnego ZKBSRP :  zarzad.oc.zkbs@wp.pl

Prezes Zarządu Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
biuro@ogrobud.pl – odbiera Jan Klauza

Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych:
radomskienractwo@wp.pl – odbierają wszyscy członkowie zarządu bractwa
Mariusz@fogiel.pl – odbiera Mariusz Fogiel Starszy Bractwa

Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego w Warszawie
wieremiejczykmichal@gmail.com

Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie:
tomek.bractwo@gmail.pl – odbiera Tomasz Miliszkiewicz Starszy Bractwa

Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie:
Szczepan_wereszko@o2.pl – odbiera Szczepan Wereszko Starszy Bractwa
zablockijanusz@wp.pl – odbiera Janusz Zabłocki Podstarszy Bractwa

Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych:
elektrobud@marianjanas.pl – odbiera Marian Janas Hetman Bractwa

Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych:
jwypych@amu.edu.pl –odbiera Jurek Wypych Starszy Bractwa
aciegnisz@neostrada.pl – odbiera Andrzej Cięgnisz Pisarz Bractwa

Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie:
wabax@post.pl – odbiera Waldemar Barczyk
Jozef.szalowski@karton.com.pl – odbiera Józef Szałowski
katarzyna-gajewska@wp.pl – odbiera Katarzyna Gajewska Podst. Bractwa

Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu:
Slawomir.adamiec@interia.eu –odbiera Sławomir Adamiec Hetman Bractwa

Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku:
m.majek1@op.pl – odbiera Marek Majek Komendant Bractwa

Mazowiecko-Podlaskie Bractwo Strzeleckie w Broku:
zkrzyzan@gmail.com – odbiera Wład. Krzyżanowski Starszy Bractwa

Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe:
jerzyfeliks@onet.eu – odbiera Jerzy Kowalski Starszy Bractwa
godta@interia.pl – odbiera Tadeusz Godziński Strzelmistrz Bractwa

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi
bractwokurkowe.lodz@wp.pl – – odbiera Ignacy Ścibiorek
ignacy.scibiorek@wp.pl – odbiera Ignacy Ścibiorek
gamaro1@wp.pl – odbiera Robert Gajewski Podskarbi Bractwa

Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu
rsebast@o2.pl – odbiera Radosław Sebastianiuk Starszy Bractwa