2019.12.07 – Wigilia OC

Szanowni Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Pozwalam sobie przesłać zaproszenia Zarządu OC , na zebranie sprawozdawcze delegatów oraz spotkanie wigilijne w dniu 7 grudnia 2019 r.
Proszę o potwierdzenie ilości osób biorących udział w wigilii do dnia 30 listopada br.

Ponadto przypominam Panom Braciom o przesłanie najpóźniej do dnia 15 listopada br. / jutro / własnych planów strzeleckich wg. dotychczasowych zasad .
Uwzględnić należy w nich terminarz turniejów okręgowych :
– w dniu 30 maja / sobota / 2020 – turniej o tytuł Króla OC w Otwocku
– w dniu 19 września / sobota / 2020 – turniej o tytuł Króla Żniwnego OC w Otwocku
– w dniu 18 stycznia / sobota / 2020 – turniej o Tarczę św. Sebastiana w Łodzi
Materiały proszę przesłać do br. Dariusza Doleckiego – Strzelmistrza Okręgu Centralnego / e-mail : dariusz@ddinwestycje.pl , tel. 668 699 208 /.
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC

Kalisz , dnia 14 listopada 2019r.
Szanowni Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
w Kaliszu, Sieradzu, Łasku, Kielcach, Radomiu, Radomiu św. Sebastiana, Otwocku, Warszawie, Łodzi ,Broku, Ciechanowcu i Konstantynowie Lub.
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, zgodnie ze Statutem Zjednoczenia, zaprasza Delegatów poszczególnych Bractw na zebranie Sprawozdawczo Okręgu, za rok 2019, które odbędzie się w Witaszycach w dniu 7 grudnia br. /sobota, o godz. 16.00 /.
Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania, zatwierdzenie porządku.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
4.Sprawozdanie Prezesa za rok 2019.
5.Sprawozdanie Skarbnika Okręgu .
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.Sprawozdanie Sądu Honorowego.
8.Dyskusja.
9.Podjęcie uchwał.
10.Sprawy organizacyjne.
11.Zakończenie zebrania.
Po zakończonym zebraniu zapraszam wszystkich Delegatów i zaproszonych gości na wspólną kolację wigilijną.
P.S. Brak kworum w wyznaczonym terminie spowoduje odbycie zebrania w tym samym dniu pół godziny później niezależnie od liczby obecnych.
Każde Bractwo składa na piśmie stan osobowy na koniec roku 2019. To jest podstawa do zapłacenia składek za rok 2020 na rzecz naszego Zjednoczenia.
Bardzo proszę o podanie ilości osób z poszczególnych bractw uczestniczących w kolacji wigilijnej do 30 listopada, co będzie podstawą przygotowania
Z brackim pozdrowieniem
Jan Klauza – Prezes OC