200 lecie ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
W nawiązaniu do ustaleń Rady Starszych / patrz protokół nr 2 / przypominam , że kolejne posiedzenie Rady Starszych odbędzie się w dniu 23 marca br. Zapraszam braci Rady Starszych oraz przewodniczących Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej oraz Sądu Brackiego z informacją o wynikach podjętych działań statutowych.
Zmiana terminu wynika z organizacja w dniu 25 bm. Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Centralnego ZKBSRP oraz w dniu 1 kwietnia br. naszego Zgromadzeniea Brackiego . Na zgromadzeniu chcielibyśmy przedstawić plan zamierzeń z okazji 200 lecia łódzkiego bractwa. W załączeniu pismo do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania okolicznościowej publikacji . Trudu pisarskiego podjął się Ryszard Bonisławski .
Aktualnie trwają wyjaśnienia z Polskim Związek Strzelectwa Sportowego w sprawie uzyskania uprawnień patentowych .
– z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK