Rodziny Katyńskie

Szanowni Panowie Bracia – przekazuję do wiadomości zaproszenie Stowarzyszenia ” Rodzina Katyńska ” w Łodzi do udziału w uroczystościach w dniu 12 kwietnia 2019.